арап

 • 181зенитен — (арап. samt) што се наоѓа во зенитот, што е точно над темето на посматрачот …

  Macedonian dictionary

 • 182икамет — (арап.) повик од минаре за станување и за молитва …

  Macedonian dictionary

 • 183интифада — (арап) општо востание …

  Macedonian dictionary

 • 184ислам — (арап. islam) преданост, преданост на Бога религија што ја основал Мухамед во 7. в. во Арабија изложена е во Коранот …

  Macedonian dictionary

 • 185исламизира — (арап. islam) преведе/преведува во исламската вера …

  Macedonian dictionary

 • 186калиум — (арап. kali) хем. елемент, атомска тежина 39, 102, реден број 19, хемиски знак К сребренобел, многу сјаен метал, мек речиси како восокот, се топи на 63, 65°, на воздух бргу потемнува поради наглата оксидација …

  Macedonian dictionary

 • 187калифа — (арап. hhalif) титула на духовен поглавар кај муслиманите што се смета за наследник на Мухамед калифите ја вршеле световната и доховната власт во првите држави што ги создале Арапите по смртта на Мухамед подоцна титулата калифа ја носеле турските …

  Macedonian dictionary

 • 188калифат — (арап. hhalifah) 1. достоинство на калифа 2. времето на владеењето на калифата 3. територија над која владее калифа …

  Macedonian dictionary

 • 189кебир — (арап. khebir) главен водач на карван …

  Macedonian dictionary

 • 190кефија — (арап. keffye) шарено пругава бедуинска шамија за покривање на главата и вратот …

  Macedonian dictionary

 • 191кибитка — (арап. kubbat) 1. руска лесна патничка кола 2. шатор на номадските Калмици и Киргизи направен од кожа или од кора на дрво …

  Macedonian dictionary

 • 192кијамет — (арап., qiyama) 1. несреќа, пропаст, пропаст на светот 2. невреме, бура, фортуна 3. неволја, мака, тешкотија 4. множество (на пр., луѓе, народ) 5. воскреснување на мртвите на денот на страшниот суд …

  Macedonian dictionary

 • 193корота — (арап. kahret) 1. жалост за покојник 2. облека што изразува жалост, црнина …

  Macedonian dictionary

 • 194кумрија — (арап. qumriya) зоол. гугутка …

  Macedonian dictionary

 • 195кускус — (арап.) кул. кулинарски специјалитет од Северна Африка јадро мелена пченица варена на пара со месо и зеленчук …

  Macedonian dictionary

 • 196латма — (арап. hatma крај) 1. едно читање (учење) на целиот Коран 2. молитва по завршувањето на читањето на целиот Коран 3. крај …

  Macedonian dictionary

 • 197луфа — (арап.) бот. растение од фамилијата тикви се употребува за правење на влошки за чевли, за разни помагала за триење на кожата и др …

  Macedonian dictionary

 • 198мамелук — (арап. mamluk) 1. припадник на некогашната телесна гарда на египетските султани 2. припадник на телесната стража на Наполеон 3. фиг. а) слепо пре дан слуга, роб; 6) фиг. примитивец, дивјак 4. потомок на татко белец и мајка Индијанка (или обратно) …

  Macedonian dictionary

 • 199марабут — (арап.) 1. муслимански светец, односно аскет 2. муслимански надгробен споменик …

  Macedonian dictionary

 • 200мастаба — (арап.) староегипетска гробница со облик на паралелограм со рамен покрив и коси страни биле градени во близината на пирамидите и во нив биле погребувани луѓе што биле на високи положби …

  Macedonian dictionary